Petrey praises President’s plan

Petrey praises President’s plan

Daniel Petrey hailed the President’s 3 phase plan to re-open economy.

Latest Blogs